top of page

Ce știm să facem

Drept civil

Indiferent că vorbim despre o persoană fizică sau juridică, în materie civilă oferim servicii juridice variate, pornind de la analizarea contractelor și până la formularea de acțiuni în revendicare, grănițuire, partaj, uzucapiune, în angajarea răspunderii contractuale sau delictuale, în anularea și rezoluțiunea/rezilierea contractelor, precum și asistență în orice fel de probleme întâmpinate.

Insolvență

În practica noastră reprezentăm atât societățile aflate în insolvență și/sau administratorul special, cât și creditorii, în următoarele tipuri de demersuri: formularea cererii de deschidere a procedurii insolvenței; contestarea cererii creditorilor de deschidere a procedurii insolvenței; pregătirea declarației de creanță în vederea înscrierii la masa credală; anularea oricăror acte frauduloase încheiate în perioada suspectă; contestarea creanțelor înscrise în tabelul de creanțe; analizarea și contestarea oricăror acte/măsuri efectuate de administratorul judiciar; reprezentarea creditorilor în fața administratorului judiciar și a instanței de judecată pe durata procedurii; atragerea răspunderii administratorului/altor persoane vinovate de intrarea societății în insolvență etc.

Dreptul consumatorilor

Oferim asistență juridică și reprezentare consumatorilor în litigii având ca obiect, între altele, constatarea caracterului abuziv al clauzelor inserate de profesioniști în diversele contracte incheiate, precum și repararea prejudiciilor ocazionate.

De asemenea, serviciile noastre presupun și asistența juridică în demersurile aferente Legii nr. 77/2016 privind darea în plată.

Consultanță juridică curentă în activitatea de business

Fie că vorbim de emiterea unui răspuns punctual sau de o opinie legală, ori este necesară revizuirea unui contract de muncă, asistarea pe durata unei proceduri de atragere a răspunderii disciplinare sau instruiri profesionale pentru angajați, serviciile noastre sunt complete și pot fi accesate în orice moment.

Drept societar

Oferim asistență juridică și reprezentare profesioniștilor în ceea ce privește: efectuarea tuturor formalităților privind înregistrarea, modificarea sau radierea în fața Registrului Comerțului; pregătirea, revizuirea și negocierea actelor societare și a contractelor cu partenerii comerciali; recuperarea datoriilor; anularea hotărârilor adunării generale a asociaților/acționarilor; alte chestiuni întâlnite.

Drept administrativ și fiscal

Oferim soluții particularizate și pragmatice în relaționarea cu autoritățile statului, iar în același timp asistăm și reprezentăm contribuabilii (persoane fizice și juridice): pe durata tuturor tipurilor de control (inspecție fiscală, control inopinat, control antifraudă etc.); în contestarea oricărui tip de act administrativ (individual sau normativ), atât în procedura administrativă prealabilă, cât și în fața instanțelor de judecată; în suspendarea actului administrativ emis de autoritățile publice; în aplicarea și obținerea înlesnirilor la plată sau a facilităților fiscale; în implementarea regimului fiscal la momentul emiterii actului administrativ fiscal, precum și la momentul anulării acestuia;  recuperarea sumelor nedatorate; solicitarea de dobânzi pentru orice restituiri/rambursări întârziate etc.

Executare silită

Oferim asistență juridică și reprezentare pe durata procedurii de executare silită atât în interesul creditorilor, cât și al persoanelor executate (debitori ori terți garanți): formularea cererii de încuviințare a executării silite, precum și îndeplinirea oricăror etape pentru începerea executării silite; formularea contestațiilor la executare împotriva actelor de executare; obținerea suspendării executării silite etc.

Harvesting_edited_edited.jpg

Agricultură

Truck Driving On Highway_edited_edited_edited_edited.jpg

Transport și logistică

Industriile în care activăm

bottom of page