top of page
  • FC Law

Angajarea răspunderii administratorului sau a asociatului în contextul declanșării insolvenței

Posibilitatea emiterii deciziei de angajare a răspunderii solidare a administratorului de către organul fiscal în cursul derulării procedurii insolvenței


O chestiune controversată este aceea de a ști dacă, odata cu deschiderea procedurii insolvenței, administratorul sau asociatul poate fi tras la răspundere pentru pasivul societății numai în temeiul Legii insolvenței. Sau dacă, dimpotrivă, răspunderea acestuia poate fi antrenată în continuare și printr-o decizie emisă de către organul fiscal conform art. 25 si 26 din Codul de procedură fiscală.


Cu alte cuvinte, întrebarea care se pune este dacă poate organul fiscal să mai emită o decizie de angajare a răspunderii solidare a administratorului/asociatului, odată declanșată procedura insolvenței?


Problema a fost soluționată diferit de către instanțe. Unele au considerat că deschiderea procedurii nu reprezintă un obstacol pentru emiterea deciziei de angajare a răspunderii solidare de către fisc, în timp ce altele s-au pronunțat în sens contrar, reținând că, odată deschisă procedura insolvenței, urmează a fi aplicabile exclusiv prevederile Legii nr. 85/2014, iar o eventuală angajare a răspunderii administratorului/asociatului poate fi realizată doar cu îndeplinirea cerințelor legii insolvenței (acțiune în justiție, procent minim obligatoriu al creanței etc.), iar nu unilateral de către organul fiscal.


Cu ocazia întalnirii președinților secțiilor de contencios administrativ și fiscal ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și Curților de Apel din 17-18 octombrie 2019, participanții și-au însușit majoritar opinia potrivit căreia “procedura antrenării răspunderii solidare reglementată de dispozițiile art. 25 şi 26 din noul Cod de procedură fiscală se aplică și în cazul în care debitorul se află în procedura insolvenței reglementată de Legea nr. 85/2006 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență”.


Ce invățăminte pot fi extrase în urma acestei întâlniri:


(i) problema nu a fost încă tranșată printr-o hotărâre general obligatorie (recurs în interesul legii sau hotărâre prealabilă), ceea ce înseamnă că nu poate fi exclusă ipoteza în care o instanță să considere că angajarea răspunderii se poate realiza doar în condițiile prevăzute de Legea insolvenței;


(ii) practica majoritară tinde totuși să confirme teza că organul fiscal poate face în continuare uz de art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală pentru emiterea deciziei de angajare a răspunderii solidare a asociatului/administratorului, fără ca pentru o atare emitere să fie necesară respectarea condițiilor Legii insolvenței.


Astfel, chiar dacă societatea a intrat în insolvență, iar organul fiscal nu deține creanțe suficient de mari pentru a formula acțiune în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014, asociatul/administratorul nu este la adăpost de o eventuală angajare a răspunderii. Există posibilitatea (și chiar probabilitatea!) ca organul fiscal să emită o decizie de angajare a răspunderii solidare a asociatului/administratorului și de a porni executarea silită împotriva sa, urmărind bunurile sale personale. O asemenea decizie trebuie să fie contestată!


Pentru mai multe informații ne puteți scrie la adresa de e-mail: fabian.cretu@fcretu-law.com.

ความคิดเห็น


bottom of page