top of page

Modificări importante ale legislației în domeniul străinilor

În Monitorul Oficial al României nr. 176 din 5 martie 2024, Partea I, a fost publicată legea prin care s-au realizat o serie de amendamente la mai multe acte normative din domeniul străinilor.


Mai precis, au fost vizate următoarele acte normative:


(i)   OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România;


(ii)  OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România;


(iii)  OUG nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene;


(iv)  OUG nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României;


(v)  Legea nr. 122/2006 privind azilul în România.


În ceea ce privește OG nr. 25/2014, pot fi remarcate o serie de modificări:


(i)  pentru eliberarea avizului de angajare, este necesar, între altele, ca angajatorul persoană juridică, persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală să desfășoare efectiv pe teritoriul României activităţi compatibile cu funcţia pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului – a fost introdus adverbul "efectiv" pentru clarificarea intenției legiuitorului;


(ii)  a fost introdusă o nouă cerință generală pentru eliberarea avizelor de angajare, fiind necesar ca activitatea angajatorului să nu fi fost înființată sau să nu se deruleze în scopul principal de a facilita intrarea străinilor pe teritoriul României;


(iii)  angajatorul care solicită eliberarea avizelor de angajare trebuie să fi achitat obligațiile către bugetul de stat – până acum, textul prevedea ca angajatorul să fi achitat obligaţiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii;


(iv)  este prevăzută posibilitatea Inspectoratului General pentru Imigrări de a efectua controale la sediile sociale sau punctele de lucru ale angajatorilor pentru a verifica atât desfășurarea efectivă de către angajator pe teritoriul României a unor activități compatibile cu funcția pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului, cât și faptul că activitatea angajatorului nu a fost înființată sau nu se derulează în scopul principal de a facilita intrarea străinilor pe teritoriul României.


Noua condiție generală introdusă cu această ocazie, enunțată la art. 4 alin. (2) lit. a1) din OG nr. 25/2014 ("activitatea angajatorului nu a fost înfiinţată sau nu se derulează în scopul principal de a facilita intrarea străinilor pe teritoriul României"), constituie un motiv suplimentar pus la dispoziția autorităților de imigrări pentru a respinge cererile anumitor angajatori. Trebuie însă precizat că autoritatea trebuie să dispună de probe concrete pentru a se întemeia pe neîndeplinirea acestei condiții într-o eventuală decizie de respingere, altminteri angajatorul vătămat poate solicita și obține cu succes desființarea deciziei, în procedura prealabilă sau, subsecvent, în fața instanței de contencios administrativ.


Reamintim că echipa Fabian Cretu Law este specializată în acest domeniu, obținând de-a lungul activității multiple soluții favorabile contra autorităților de imigrări din România.


Pentru mai multe informații ne puteți scrie la adresa de e-mail fabian.cretu@fcretu-law.com sau contacta telefonic la nr. 0740.363.815.
Comments


bottom of page