top of page
  • FC Law

Modificare majoră a Codului fiscal. O nouă derogare de la principiul predictibilității fiscale

După cum se cunoaște, materia fiscală este guvernată de o serie de principii, între care și acela al predictibilității impunerii, descris la art. 3 lit. e) din Legea nr. 227/2015 (Codul fiscal):


"e) predictibilitatea impunerii asigură stabilitatea impozitelor, taxelor și contribuțiilor obligatorii, pentru o perioadă de timp de cel puțin un an, în care nu pot interveni modificări în sensul majorării sau introducerii de noi impozite, taxe și contribuții obligatorii."


Mai departe, art. 4 din Codul fiscal enumeră o serie de consecințe ale principiului predictibilității:


- alin. (1) dispune că modificările și completările aduse codificării fiscale prin lege intră in vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în M.Of., Partea I;


- alin. (2) dispune că modificările legale având ca obiect introducerea unor noi impozite, taxe sau contribuții obligatorii/majorarea celor existente/eliminarea sau reducerea unor facilități fiscale existente vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an și vor rămâne nemodificate cel puțin pe parcursul acelui an.


Până recent era admisă o singură excepție de la regulile consfințite prin alin. (1) și (2) ale art. 4 din Codul fiscal, respectiv ipoteza adoptării unor modificări fiscale "care decurg din angajamentele internaționale ale României."


Prin O.U.G. nr. 74/2023, publicată în M.Of. 850 din 20.09.2023, Guvernul României a mai introdus o derogare de la principiul predictibilității impunerii, noua excepție implicând ipoteza în care modificările/completările fiscale sunt adoptate "în situaţii extraordinare de procedură de deficit bugetar excesiv constatate potrivit tratatelor Uniunii Europene şi regulamentelor subsidiare agreate la nivel european".


Astfel, art. 4 alin. (4) din Codul fiscal are, începând cu 20.09.2023, următoarea formă:


"(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) modificările care decurg din angajamentele internaţionale ale României, precum şi modificările şi/sau completările prin care se introduc impozite, taxe sau contribuţii obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilităţi existente, exclusiv în situaţii extraordinare de procedură de deficit bugetar excesiv constatate potrivit tratatelor Uniunii Europene şi regulamentelor subsidiare agreate la nivel european."


În concluzie, asistăm la o modificare majoră a legislației fiscale în prejudiciul contribuabilului care, sub pretext de deficit bugetar excesiv, va fi expus unor măsuri de impozitare mai severe cu aplicare imediată, impredictibile, ceea ce ridică serioase probleme de constituționalitate.


Pentru mai multe informații ne puteți scrie la adresa de e-mail fabian.cretu@fcretu-law.com.
Comments


bottom of page