top of page
  • FC Law

Modificarea plângerii contravenționale până la primul termen de judecată. ÎCCJ


Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii a statuat, în ședința din 18 septembrie 2023, prin decizie general obligatorie, că în ipoteza formulării unei plângeri contravenţionale, art. 204 alin. (1) din Codul de procedură civilă, care autorizează reclamanții să-și modifice cererea de chemare în judecată până cel târziu la primul termen la care au fost legal citați, rămâne în continuare aplicabil:


Decizia nr.16:Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj. În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că: În ipoteza formulării unei plângeri contravenţionale, dispoziţiile legale mai sus invocate nu exclud de la aplicare prevederile art. 204 alin. (1) din Codul de procedură civilă. Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 18 septembrie 2023.


Această decizie este importantă, întrucât unele instanțe judecătorești respingeau ca tardive cererile modificatoare formulate de contravenienți după expirarea termenului de 15 zile prevăzut la art. 31 din OG nr. 2/2001, considerându-se că în acest interval de timp cel sancționat avea atât obligația de a formula plângere contravențională, cât și pe aceea de a o motiva în integralitate.


De acum înainte, o atare soluție devine nelegală, Înalta Curte de Casație și Justiție statuând că petentul poate să-și modifice plângerea, inclusiv în sensul suplimentării motivelor de nelegalitate a procesului-verbal, până la primul termen de judecată la care este legal citat.


Pentru mai multe informații ne puteți scrie la adresa de e-mail fabian.cretu@fcretu-law.com.

Comments


bottom of page