top of page
  • FC Law

Noi facilități pentru debitorii contractelor de credit/leasing introduse prin O.U.G. nr. 90/2022

Contextul adoptării O.U.G. nr. 90/2022

În contextul inflației galopante, ce implică, prin definiție, o creștere generalizată a prețurilor bunurilor/serviciilor, a fost adoptată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2022 ("O.U.G. nr. 90/2022"), publicată în Monitorul Oficial nr. 646 din data de 29 iunie 2022.


În ce constau facilitățile acordate?

Potrivit art. 2 alin. (1) din acest act normativ, „obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data de 30 aprilie 2022, se suspendă la cererea debitorului pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi 9 luni”.


Astfel, facilitatea vizează strict amânarea plății ratelor, pe o perioadă limitată de timp (1-9 luni), neavând drept efect exonerarea/stingerea obligațiilor de plată a debitorilor.

Ne reamintim că, în contextul pandemiei recente, a fost adoptată o măsură similară prin O.U.G. nr. 37/2020.


Cine poate beneficia de moratoriu?

De aceste facilități pot beneficia atât consumatori, cât și profesioniști (e.g. PFA, ÎI, ÎF, profesii liberale, persoane juridice cu excepția instituțiilor de credit).


În ce condiții pot fi acordate facilitățile?

O.U.G. nr. 90/2022 instituie o serie de condiții cumulative necesar a fi întrunite. O parte din cerințe sunt următoarele:


(i) Obligațiile de plată să rezulte din contracte de credit ori leasing încheiate cu bănci sau instituții financiare nebancare;

Referitor la această condiție, este important de menționat că facilităţile de credit revolving, inclusiv cele de tipul cardurilor de credit, al descoperitului de cont şi al liniilor de credit nu intră sub incidența O.U.G. 90/2022. Prin urmare, obligațiile de plată ce izvorăsc din aceste contracte nu pot beneficia de această facilitate legală.


(ii) Contractele de credit/leasing să fi fost încheiate cel târziu până la 30.04.2022;


(iii) Contractul de credit/leasing să nu fi înregistrat restanțe în ultimele 6 luni anterioare solicitării de suspendare și nici la momentul solicitării suspendării;


(iv) Debitorii-solicitanți trebuie să fi fost afectați financiar de „situaţia gravă generată de criza actuală determinată direct sau indirect de criza energetică şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina” (art. 2 alin. 7);

La art. 2 alin. (7) din Ordonanță se menționează că vor exista o serie de criterii, ce vor fi instituite prin norme de aplicare ulterioare, pe care băncile și IFN-urile le vor avea în vedere la momentul analizării solicitărilor de amânare.

În prezent nu au fost adoptate aceste norme de aplicare, ceea ce înseamnă că, pentru moment, facilitatea prevăzută de O.U.G. nr. 90/2022 nu poate fi pusă în practică.


(v) Debitorii-solicitanți să nu fi beneficiat anterior, pentru același împrumut, de facilitățile prevăzute de O.U.G. 90/2022.


Faptul că, anterior, o persoană a beneficiat de facilitățile instituie de O.U.G. nr. 37/2020 nu poate constitui un motiv pentru neacordarea facilității prevăzute de O.U.G. nr. 90/2022.


Necesitatea formulării unei cereri de amânare a ratelor

De această facilitate vor beneficia doar persoanele care și solicită expres acest lucru, amânarea plății ratelor nefiind automată.


Actul normativ instituie un termen de 30 de zile în care poate fi formulată solicitarea de amânare. Textul nu precizează care este sancțiunea depășirii sale, dar cel mai probabil creditorii se vor considera îndreptăți să respingă solicitările înregistrate peste termen ca fiind tardive, fără a le analiza pe fond.


Termenul va începe să curgă „cel mai târziu în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care devin aplicabile prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă conform art. 7” (art. 3 alin. 1).


Conform art. 7 din Ordonanță, Banca Naţională a României va emite reglementări privind modalitatea, periodicitatea şi formularele de raportare a creditelor care fac obiectul O.U.G. nr. 90/2022, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.


Pentru moment însă, BNR nu a aprobat asemenea formulare de raportare, ceea ce întărește concluzia de mai sus în sensul că facilitățile instituite de acest act normativ sunt actualmente inoperante, ținând cont și de inexistența unor norme de aplicare.


Pentru mai multe informații ne puteți scrie la adresa de e-mail: fabian.cretu@fcretu-law.com.
Comentarios


bottom of page