top of page
  • FC Law

Noile modificări aduse Codului fiscal

Mult preconizata Ordonanță a Guvernului de modificare a unor prevederi importante din Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 716 din 15.07.2022Astfel, în cele ce urmează, vom prezenta un inventar al principalelor modificări realizate.


I. Se extinde sfera de aplicare a scutirii prevăzute la art. 22 Cod fiscal (impozitul pentru profitul reinvestit)

Potrivit noilor modificări, scutirea impozitului pentru profitul reinvestit se va extinde începând cu anul 2023 și va include pe lângă mașinile, utilajele și instalațiile de lucru și în calculatoare și echipamente periferice și profitul reînvestit în active utilizate în activitatea de producție, procesare și active reprezentând retehnologizare, lista urmând a fi aprobată prin Ordin.


II. Impozitul pe dividende distribuite/plătite între persoane juridice române, precum şi pentru cele distribuite/plătite nerezidenţilor se majorează de la 5% la 8% de la 1 ianuarie 2023


III. Se modifică regimul fiscal al microîntreprinderilor

Regimul fiscal al microîntreprinderilor suferă numeroase modificări ce vor fi intra în vigoare începând cu 2023. În primul rând, în ipoteza în care oricare dintre asociații/acționarii persoanei juridice române deține peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de trei persoane juridice române care aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, societățile afiliate trebuie să convină care dintre acestea, în număr total de 3, vor aplica regimul microîntreprinderilor.


Altfel spus, în această situație nu toate societățile afiliate pot aplica regimul fiscal al microîntreprinderilor, o parte din acestea trebuind să renunțe, astfel încât să existe maximum 3 societăți cu acest tratament. Desigur, limitarea se aplică dacă există asociați/acționari care dețin peste 25% în mai mult de 3 societăți care se încadrează în acest regim. Sunt exceptate de la această limitare și societățile din anumite sectoare de activitate (e.g. HORECA).


Cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este de 1%, aplicabilă microîntreprinderilor care au cel puțin un angajat. Este abrogată varianta de impozit de 3% pe venitul microîntreprinderilor fără angajați. Societățile care nu au angajați vor trece la impozit pe profit, de 16%.


Este diminuat plafonul cifrei de afaceri până la care o societate poate aplica pentru regimul microîntreprinderilor (i.e. de la 1 milion de euro la 500.000 de euro). Astfel, societățile cu venituri peste 500.000 de euro vor trece la impozit pe profit de 16%, din trimestrul următor celui în care s-au depășit aceste plafoane.


De asemenea, persoanele care înregistrează venituri de consultanță/management de peste 20% din totalul veniturilor realizate nu vor putea aplica regimul fiscal al microîntreprinderilor, fiind obligate să treacă la impozitul pe profit începând cu trimestrul în care s-a depășit acest plafon.


Totodată, au fost excluse din sfera de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor persoanele juridice care desfăşoară activităţi în următoarele sectoare: în domeniul bancar, în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv activităţi de intermediere în aceste domenii, în domeniul jocurilor de noroc, precum şi a persoanelor juridice române care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.


IV. Se elimină impozitul specific pentru societățile din HORECA

Impozitul specific societăților din HORECA, instituit prin Legea nr. 170/2016, va fi abrogat. Începând cu 1 ianuarie 2023, persoanele din acest sector de activitate vor avea opțiunea să treacă fie la impozit pe venitul microîntreprinderilor de 1% din cifra de afaceri, fie la impozit pe profit de 16%.


V. Se aduc modificări la nivelul TVA

Începând cu 1 ianuarie 2023, vor fi excluse din sfera de aplicare a facilităţii cotei reduse de TVA de 9%, pe lângă excepţia prevăzută deja pentru băuturi alcoolice, şi băuturile nealcoolice care se încadrează la codul NC 2202 10 00 şi 2202 99, respectiv a băuturilor nealcoolice care conţin adaos de zahăr sau alţi îndulcitori sau aromatizate, pentru care va fi aplicată cota standard de 19%.


De la aceeași dată, se va aplica cota redusă de TVA de 9% atât pentru livrarea de alimente, inclusiv băuturi (cu excepţia băuturilor alcoolice şi a celor nealcoolice care conţin adaos de zahăr sau alţi îndulcitori sau aromatizate), destinate consumului uman şi animal, cât şi pentru serviciile de restaurant şi de catering şi pentru activităţile de cazare hotelieră. Până în prezent, serviciile de restaurant şi de catering se încadrau în cota redusă de TVA de 5%.


De asemenea, începând cu data de 1 ianuarie 2023, se restrânge sfera de aplicare a cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea de locuinţe către persoane fizice, ca parte a politicii sociale, în sensul în care persoanele fizice pot beneficia de această facilitate o singură dată, respectiv pot să achiziționeze, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%.


Totodată, persoanele fizice care au încheiat acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţia de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, anterior datei de 1 ianuarie 2023, beneficiază de aplicarea cotei reduse de TVA în anul 2023 în condiţiile legale în vigoare la data încheierii acestor acte.


VI. Se modifică plafonul pentru aplicarea sistemului normei de venit

Va fi ajustat plafonul privind veniturile din activităţi independente, PFA, întreprinderi individuale, familiale, şi norma de venit, reducerea fiind de la 100.000 de euro la 25.000 de euro.


Astfel, dacă veniturile depășesc acest nou prag, mult micșorat, de 25.000 euro, persoanele care desfășoară activități independente vor fi obligate să aplice sistemul real.


VII. Se elimină începând cu 2023 scutirea de impozitul pe salariu pentru angajații sezonieri


VIII. Se modifică unele facilități fiscale în agricultură și construcții

În termen de 3 zile de la data publicării Ordonanței de urgență în Monitorul Oficial se vor aplica următoarele:

  • Plafonul până la care angajatul beneficiază de scutire de impozit pe salariu și CASS în domeniul construcţiilor, sectorul agricol şi în industria alimentară, este micșorat la 30.000 lei/lună de la 10.000 lei/lună;

  • Se adaugă condiția ca activitatea să fie desfășurată în România pentru a se putea aplica scutirea de impozitului pe salariu pentru angajații din construcții;

  • Se introduce modul de calcul al ponderii cifrei de afaceri de 80%: (i) la numărător, cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții desfășurată pe teritoriul României; (ii) la numitor, se ia în calcul cifra de afaceri totală (atât veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României cât și din afara României).


IX. Se modifică condițiile cu privire la regimul fiscal al contribuțiilor la pensii facultative și primele de asigurare voluntară de sănătate, inclusiv serviciile medicale suportate de angajator

Pentru ca acest tip de contribuții să rămână neimpozabile, prin Ordonanță s-a adăugat pe lângă limitarea la echivalentul a 400 euro/an (ambele) și faptul că acestea nu pot depăși, împreună cu alte beneficii, 33% din salariul de bază.


Mai mult, limitarea la 33% din salariul de bază se aplică și la prestațiile suplimentare primite în baza clauzei de mobilitate, cheltuielile de hrană, inclusiv bonuri de masă, cazarea în limita a 20% din salariul de bază minim brut pe țară, tichete de vacanță în limita unui salariu mediu brut.


Dacă beneficiile depășesc limita de 33%, ordinea de alocare este aleasă de contribuabil, iar ce depășește intră în baza de calcul al impozitului pe salarii și a contribuțiilor sociale.


X. Se modifică modul de calcul al deducerii personale

Începând cu 2023, se schimbă grila degresivă, calculată în funcție de numărul de persoane aflate în întreținere și salariul minim. Astfel, aceasta variază între 20% (fără persoane în întreținere) și 45% (4 sau mai multe persoane în întreținere) din salariul minim brut, pentru salarii egale cu salariul minim brut și 0 pentru venituri ce depășesc salariul minim plus 2.000 lei.


XI. Se elimină începând cu 2023 a deducerii de 40% din venit la calculul impozitului pe venitul din chirii


XII. Se majorează impozitul pe venitul din jocuri de noroc

Începând cu 1 august 2022, grila de impunere se va majora de la 1% - 16% - 25% la 3% - 20% - 40%, iar pragurile la care se vor aplica cotele majorate sunt de asemenea reduse.


XIII. Se modifică modul de calcul al impozitului datorat la transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile din patrimoniul personal

Începând cu 2023, noile cote de impunere sunt 1% pentru transferul imobilelor deținute de cel puțin 3 ani și 3% pentru cele deținute mai puțin de 3 ani, cotele fiind aplicate la valoarea tranzacției și nu doar la sumele ce depășesc 450.000 lei.


XIV. Începând cu 1 august 2022, CAS și CASS se va calcula la salariul minim pentru contractele de muncă cu timp parțial și salariu mai mic decât salariul minim, cu excepția elevilor, studenților, ucenicilor, a pensionarilor sau persoanelor cu dizabilități


XV. Se modifică baza de calcul al CAS pentru persoanele care obțin venituri din activități independente, a contractelor de activitate sportivă și/sau drepturi de autor

Potrivit noilor modificări, începând cu 2023, contribuabilii care obțin cumulat venituri de cel puțin 12 salarii minime, dar nu mai mult de 24 de salarii minime, datorează CAS pentru 12 salarii minime, iar contribuabilii care obțin cumulat venituri de peste 24 de salarii minime, datorează CAS la 24 de salarii minime. Totodată, contribuabilii care obțin venituri cumulate mai mici de 12 salarii minime, pot opta pentru plata CAS la 12 salarii minime.


XVI. Se modifică baza de calcul al CASS pentru persoanele care obțin venituri din activități independente, din drepturi de autor, venit din asocieri cu persoane juridice, din închiriere sau arendă, din investiții, din agricultură

Astfel, începând cu 2023, dacă veniturile cumulate din aceste surse este mai mic decât 6 salarii minime, nu se datorează CASS, însă dacă veniturile cumulate sunt între 6 și 12 salarii minime, se datorează CASS la 6 salarii minime. În același timp, dacă veniturile cumulate sunt între 12 și 24 de salarii minime, baza de calcul al CASS este de 12 salarii minime, iar dacă veniturile cumulate depășesc 24 de salarii minime, baza de calcul al CASS va fi de 24 de salarii minime.

XVII. Se limitează aplicarea cotei reduse de 5% pentru livrarea de locuințe

Începând cu 2023, cota redusă de 5% se va aplica la o singură achiziție de locuință, doar dacă acestea nu depășesc (i) suprafața de 120 mp și (ii) valoarea de 600.000 lei. Totodată, cota de 5% se va aplica și pentru livrările de locuințe ante-contractate la data intrării în vigoare a măsurii.


XVIII. Se modifică acciza la tutun

Începând cu 1 august 2022, acciza specifică se majorează, iar cea ad valorem se reduce.


XIX. Se modifică modului de calcul al impozitului pe clădiri

Începând cu 2023:

  • Dispar diferențele între cotele de impozit pe clădiri datorate de persoane fizice și cele datorate de persoane juridice, pentru același tip de clădire (rezidențial sau nerezidențial);

  • Baza de calcul a impozitului pentru clădirile cu destinație rezidențială nu va mai fi calculată conform valorilor stabilite în Codul Fiscal, în funcție de tipul clădirii și de localitate/zona în cadrul localității, ci va fi stabilită de autoritățile locale în funcție de valorile din Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici;

  • Autoritățile locale vor consulta aceste baze de date și vor trimite proprietarilor de locuințe o înștiințare cu privire la valoarea de calcul a impozitului, valoare care se consideră acceptată tacit, dacă nu o contestă contribuabilul în termen de 30 de zile de la primire;

  • Este eliminată noțiunea de destinație mixtă, clădirile care cuprind spații cu destinație nerezidențială și rezidențială vor fi impozitate conform destinației majoritare;

  • Autoritățile locale vor stabili cotele de impozit la minim 0,1% din valoarea impozabilă pentru clădirile cu destinație rezidențială și la minim 0,5% din valoarea impozabilă.

Pentru mai multe informații ne puteți scrie la adresa de e-mail: fabian.cretu@fcretu-law.com.
Comments


bottom of page