top of page
  • FC Law

Răspunderea administratorilor pentru provocarea insolvenței. Nedepunerea documentelor contabile

Răspunderea administratorilor pentru cauzarea insolvenței. Fapta de nepredare a documentelor contabile către administratorul/lichidatorul judiciar


O situație des întâlnită în practică constă în nepredarea documentelor contabile de către administratorul societății odată cu declanșarea procedurii insolvenței către practicianul în insolvență desemnat pentru gestionarea acestei proceduri.


Obligația legală ce incumbă administratorului societății, anume de a preda aceste documente, este consfințită de art. 67 și art. 74 din Legea nr. 85/2014.


Consecințele neîndeplinirii acestei obligații sunt multiple. Angajarea răspunderii personale a administratorului constituie, de departe, una dintre cele mai aspre sancțiuni ce ar putea fi aplicate în cursul procedurii insolvenței.


În acest sens, art. 169 din Legea nr. 85/2014 alin. (1) lit. d) prevede că nepredarea documentelor contabile constituie una dintre faptele ilicite apte să atragă o atare răspundere patrimonială personală a administratorului. Legiuitorul nu s-a oprit însă aici, ci a facilitat atragerea răspunderii administratorului.


În acest sens, a prevăzut că dovedirea unei astfel de fapte (fapt vecin și conex) atrage automat prezumarea culpei și a legăturii de cauzalitate, astfel încât singurul element rămas a fi conturat este prejudiciul.


În ceea ce privește proba nepredării documentelor, aceasta de regulă este una facilă, administratorul/lichidatorul judiciar putând proba cu ușurință că există o notificare comunicată în această privință.


Așadar, singura condiție rămasă a fi determinată pentru angajarea răspunderii este prejudiciul. Prin modul de redactare a art. 169 alin. (1) legiuitorul a dorit să sublinieze că administratorul urmează a suporta strict “prejudiciul aflat în legătura de cauzalitate cu fapta respectivă”, anume cu nepredarea documentelor contabile.


Trebuie însă avut în vedere că rațiunea instituirii acestei obligații rezidă în asigurarea posibilității practicianului în insolvență de a determina starea patrimonială a debitorului, conditie indispensabilă pentru buna desfășurare a procedurii. În lipsa unor documente contabile esențiale, administratorul/lichidatorul judiciar este pus în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, iar eventuala redresare a societății este de la bun început compromisă. În egală măsură, sunt prejudiciate și interesele creditorilor, de vreme ce activele societății pot fi, pe această cale, ascunse și sustrase executării colective.


Ținând cont de această repercusiune majoră, de a pune practicianul în imposibilitate de a-și îndeplini prerogativele, instanțele de judecată tind, de-o manieră constantă, să suprapună întregul pasiv neacoperit al societății aflate în insolvență cu prejudiciul cauzat prin nedepunerea documentelor contabile.


Într-o speță recentă, Tribunalul Timiș a decis următoarele:

“Întrucât nu au fost predate documentele prevăzute de art. 67, art. 74 și art. 82 din Legea nr. 85/2014 lichidatorul judiciar se află în imposibilitatea de a identifica în mod complet bunurile deținute în proprietate de debitoare, de a verifica dacă există bunuri înstrăinate în perioada suspectă sau creanțe de recuperat.

(...)

Prin fapte de ținere a unei contabilități fictive, dosirea unor documente contabile sau neținerea contabilității în conformitate cu prevederile legale se înțelege săvârșirea acelor fapte ilicite prin care se încalcă reglementările imperative ale legii contabilității, indiferent dacă acestea reprezintă infracțiuni, contravenții sau simple delicte civile. Astfel, însuși faptul nedepunerii de către debitor a actelor contabile, conform art. 67 din lege, creează o prezumție relativă a neținerii contabilității în conformitate cu legea și a legăturii de cauzalitate dintre această faptă și ajungerea societății în încetare de plăți.

Față de cele de mai sus instanța în temeiul art. art. 169 alin. 1 lit. d) raportat la art. 45 din Legea nr. 85/2014 va admite cerere de antrenarea răspunderii patrimoniale și în consecință va obliga pârâtul să suporte din averea proprie întreg pasivul debitoarei rezultat din procedura insolvenței.”


Acestea fiind spuse, insistăm asupra faptului că trebuie acordată o atenție sporită acestei obligații, deloc neglijabile, ce poate avea consecințe incomensurabile pentru administratorul aflat în culpă.


Pentru mai multe informații ne puteți scrie la adresa de e-mail: fabian.cretu@fcretu-law.com.
Comentarios


bottom of page