top of page
  • FC Law

Suspendarea actelor administrative. Aparențe de nelegalitate. Jurisprudență

Suspendarea actelor administrative constituie o măsură excepțională, neîntâlnită la ordinea zilei, instanțele de judecată fiind îndeajuns de stricte în analizarea condițiilor legale necesar a fi întrunite pentru dispunerea unei asemenea măsuri.


Abordarea strictă a instanțelor este pe deplin justificată: admiterea necontenită a cererilor de suspendare ar goli de conținut caracterul executoriu al actelor administrative și ar genera un veritabil blocaj al administrației publice.


Cu toate acestea, nu puține sunt cazurile în care măsura suspendării se impune, motivele de nelegalitate fiind într-atât de flagrante încât o soluție contrară ar părea de-a dreptul inexplicabilă.


Un asemenea exemplu ne este ilustrat de către Tribunalul Bihor, printr-o hotărâre recentă, pronunțată în data de 4 octombrie 2023, prin care a fost dispusă suspendarea unor decizii de impunere (i.e. acte administrativ-fiscale) emise de către un organ fiscal local, în contextul identificării mai multor aparențe de nelegalitate:


(i) Motivarea deciziilor de impunere nu părea a fi corespunzătoare;


(ii) Exista o îndoială cu privire la corecta îndeplinire a unei proceduri prealabile de notificare a contribuabililor-reclamanți, aspect ce putea avea consecințe asupra valabilității deciziilor de impunere;


(iii) Deciziile de impunere păreau să contravină unor hotărâri judecătorești definitive obținute anterior de reclamanți împotriva autorității publice.


Toate aceste motive legitimau, potrivit Tribunalului Bihor, suspendarea deciziilor de impunere până la pronunţarea instanţei de fond asupra acţiunii în anulare îndreptată împotriva acestor acte administrativ-fiscale.


Jurisprudența a relevat, de-a lungul timpului, mai multe ipoteze de nelegalitate flagrantă, de natură să justifice suspendarea actelor administrative. Astfel de motive „au fost reţinute de Înalta Curte ca fiind emiterea unui act administrativ de către un organ necompetent sau cu depăşirea competenţei, actul administrativ emis în temeiul unor dispoziţii legale declarate neconstituţionale, nemotivarea actului administrativ, modificarea importantă a actului administrativ în calea recursului administrativ (reducerea importantă a cuantumului sumelor reţinute ca obligaţii bugetare suplimentare) etc.”.


Este totuși important de menționat că aparența de nelegalitate nu este suficientă pentru obținerea suspendării, persoana vătămată trebuind să probeze existența unei „pagube iminente”, în sensul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Însă, prezentarea unui caz flagrant de nelegalitate eclipsează, de multe ori, cerința pagubei iminente.


Reamintim că echipa Fabian Cretu Law este specializată în acest tip de proceduri, obținând de-a lungul activității multiple soluții de suspendare a actelor administrative.


Pentru mai multe informații ne puteți scrie la adresa de e-mail fabian.cretu@fcretu-law.com.

Comments


bottom of page