top of page

Servicii

Clienții noștri sunt diverși. Experiența noastră variată în diferite industrii, împreună cu angajamentul față de clienții noștri de a le oferi asistență continuă și proactivă, ne permite să anticipăm problemele și să le abordăm înainte ca acestea să devină o problemă sau o distragere.

Anchor 2

01. DREPT CIVIL ȘI COMERCIAL

Problemele juridice de natură civilă și comercială sunt poate cele mai răspândite în practică, indiferent că vorbim de o societate sau de o persoană fizică. 

 

Asistența noastră în materie civilă acoperă multiple aspecte de natură judiciară și extrajudiciară, precum: litigii contractuale, acțiuni în răspundere civilă delictuală, litigii succesorale, acțiuni privind dreptul de proprietate și alte drepturi reale, redactarea și revizuirea contractelor, negocieri comerciale etc.

În materie comercială, asistența juridică îmbracă mai multe forme: asistență și reprezentare în litigii societare, redactarea și revizuirea actelor societare, formalități în fața Oficiului Registrului Comerțului și a altor autorități competente, asistență și reprezentare în litigii de insolvență (e.g. acțiuni în angajarea răspunderii administratorului/asociatului, de anulare a actelor frauduloase încheiate în perioada suspectă, contestații la tabelele de creanțe), asistență și reprezentare în diferende vizând legislația protecției consumatorului etc.

Expertiza noastră variată este confirmată atât de experiența profesională acumulată în anii de activitate, cât și de cariera academică a dlui. avocat Fabian Crețu, în prezent doctorand și asistent universitar.

Anchor 3

02. LITIGII FISCALE ȘI ADMINISTRATIVE

Ceea ce primează este rezultatul final. Pornind de la obținerea de hotărâri preliminare ale CJUE până la înțelegeri cu ușile închise cu autoritățile fiscale, susținem afacerile clienților noștri și îi îndrumăm pe calea cea mai favorabilă și mai eficientă din perspectiva costurilor. Dispunem de capacitatea de a aborda litigii de orice dimensiune și complexitate în aproape orice jurisdicție în care ne conduce activitatea clienților.

Contenciosul fiscal este un domeniu extrem de tehnic și specializat al practicii juridice, astfel că nu ar trebui să vă adresați unor avocați cu practică generală. 

 

untem avocați de litigii, cu o experiență însemnată în proceduri judiciare și în probleme substanțiale de fiscalitate, precum și cu o vastă pregătire în procedurile de drept administrativ. Astfel, reprezentăm toate tipurile de contribuabili pe parcursul atât a procedurilor prealabile, cât și al litigiilor. Analizăm situația întâmpinată și oferim o prezentare amănunțită a opțiunilor și a rezultatelor probabile.

Serviciile noastre frecvente și constante includ: 

  • Asistență pe durata oricări tip de control;

  • Asistență și reprezentare în contestarea oricărui act administrativ (individual sau normativ);

  • Asistență în toate procedurile prealabile;

  • Reprezentare în fața instanței de judecată, inclusiv în jurisdicții superioare;

  • Acorduri prealabile cu autoritățile fiscale;

  • Asistență în pregătirea oricărui tip de cerere/notificare adresată administrației fiscale sau oricărei alte autorități de stat;

  • Asistență în faza de colectare a impozitelor și în procedurile executive.

Anchor 4

03. PROCEDURI DE DREPTUL MUNCII

Reglementările românești privind legislația muncii și a ocupării forței de muncă impun angajatorilor cerințe stricte. Chiar dacă societățile dispun de un departament de resurse umane performant și calificat, există situații în care este necesară consiliere juridică externă. Sfatul sau îndrumarea noastră corectă asigură respectarea la zi a legislației în domeniu. 

Ne concentrăm pe asigurarea de servicii juridice de calitate la un cost avantajos, nu numai în procedurile desfășurate în fața instanțelor de judecată, ci și în elaborarea unor proceduri interne menite să prevină orice conflict.  

Colaborăm cu personalul companiei pentru a înțelege specificul afacerii cu scopul de a găsi soluții creative care să protejeze atât societatea, cât și angajații. Atunci când litigiile devin o problemă, contribuim cu experiență vastă și nivel ridicat de perspicacitate.

Anchor 1

04. ASISTENȚĂ CURENTĂ

Orice afacere are nevoie de un specialist juridic de încredere. De la înființare până la dizolvare, un avocat experimentat și

pregătit este indispensabil pentru succesul și siguranța fiecărei companii și a membrilor acesteia.

 

Pentru mulți clienți, acționăm ca avocați interni și suntem primul lor apel telefonic - indiferent de problema juridică în cauză. În orice zi, putem sfătui clienții cu privire la negocierea unui nou contract de servicii, la recuperarea datoriilor, cu privire la deciziile de management, tranzacții sau la orice alte chestiuni de business.

În funcție de cerințele concrete, colaborăm cu specialiști calificați, cum ar fi consultanți fiscali sau de afaceri, experți, pentru a oferi cele mai bune servicii integrate sau pentru a elabora opinii sau efectua expertize care să susțină poziția clientului nostru în cadrul anumitor proceduri sau negocieri.

bottom of page